Świadczymy usługi w ramach kontraktu z

Misja szpitala


Profesjonalizm, komfort i bezpieczeństwo.

Odział położniczy

 

Ordynator: lek. med. Jacek Sysło
W naszym Szpitalu poród z osobą towarzyszącą jest standardowe. Około 80 % kobiet wybiera przeżywanie porodu osoba najbliższą, której empatia, świadome zaangażowanie w proces porodu, jest nieocenioną pomocą w trakcie wielu godzin spędzonych w Bloku Porodowym. Dopuszczamy obecność przy porodzie fizjologicznym jednej wybranej przez Pacjentkę osoby towarzyszącej, której obecność nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
Wieloletnie doświadczenie, dowiodło że pozycja leżąca nie zawsze jest najbardziej sprzyjającą dla postępu porodu, dlatego zachęcamy rodzące do aktywności. Staramy się wspomóc naturalne, instynktowne dla rodzących zjawiska towarzyszące poszczególnym etapom porodu dostosowując je do możliwości poszczególnych kobiet dbając jednocześnie o zachowanie bezpieczeństwa.  Oferujemy oprócz nowoczesnych, komfortowych łóżek porodowych, wiele innych sprzętów umożliwiających ich wykorzystanie w trakcie całego porodu. Worki sako, piłki, są dostępne na każdej z sal.
W czasie porodu, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, Pacjentka może przyjmować dogodne dla siebie pozycje. Może chodzić, kucać, klęczeć lub siedzieć na piłce czy, może wybrać pozycję kuczną, kolankowo-łokciową, na kolanach w pionie, boczną czy kuczną na łóżku porodowym. Istnieje możliwość mikcji wodnych oraz porodu w wodzie, również zakończonego urodzeniem noworodka do wody. Staramy się w miarę możliwości – biorąc pod uwagę predyspozycje anatomiczne rodzącej, przebieg porodu, wielkość dziecka – stosować ochronę krocza. Ochronę krocza ułatwiają pozycje wertykalne przyjmowane przez kobiety rodzące, immersja wodna a także współpraca rodzącej z położną. Podczas porodu Rodząca może korzystać różnych metod łagodzenia bólu porodowego. Do najczęstszych należą: kąpiel w ciepłej wodzie, ciepłe i zimne okłady, masaż, anestezjolog może wykonać znieczulenie zewnątrzoponowe porodu. Wykonanie znieczulenia poprzedza rozmowa z lekarzem anestezjologiem, podczas której Pacjentka ma możliwość uzyskania wyczerpujących informacji na temat tego sposobu łagodzenia bólu.

 

Strona główna            Aktualności           Kontakt
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny cheap jordan shoes im św. Elżbiety - NIP: 993-02-33-140
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych